Objavljeno: 29.02.2012.

Temeljem članka 13. stavka 9. točke Zakona o javnoj nabavi, naručitelj Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, obveznik javne nabave o članku 5. istog zakona, objavljuje popis gospodarskih subjekata u sukobu interesa. Pregled gospodarskih subjekata u sukobu interesa možete vidjeti ovdje.