Objavljeno: 31.05.2021.

Sukladno članku 80. stavaka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa.

Popis gospodarskih subjekata