Objavljeno: 15.12.2017.

autor: Darija Ivanković

recenzenti: prof. dr. sc. Jasna Horvat / dr. sc. Željko Sudarić, v. pred.

lektorica: Maja Celing Celić, prof. hr. jez. i knjiž.

tisak: Borovo graf, Vukovar

ISBN: 978-953-7734-20-6

Poduzetništvo Ivanković, D.