Objavljeno: 04.10.2021.

Studenti prve godine svoj AAI e-identitet mogu preuzeti u kabinetu P09 radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.