Objavljeno: 30.09.2021.

U prilogu možete pronaći upute oko održavanje nastave za akademsku godinu 2021/2022.

ORGANIZACIJA NASTAVE 2021