Objavljeno: 05.12.2021.

U organizaciji Lions klub Vukovar, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Alumni VEVU i UZOSIO Golubica iz Vukovara, a povodom Dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca 2021. godine održan je u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar međunarodni Okrugli stol o osobama sa syndromom Down. Tijekom okruglog stola prijavljeni sudionici pogledali su dugometražni dokumentarni film bosanskohercegovačkog redatelja Denisa Bojića „Neki novi Broadway“, poslušali su izlaganje dipl. physioth. Barbare Svetić na temu „Tjelesna aktivnost i važnost kontinuiranog rada fizioterapeuta s osobama s Down sindromom“ te su sudjelovati u okruglom stolu i raspravi o multidisciplinarnom pristupu u liječenju, rehabilitaciji i socijalizaciji osoba s Downovim sy.

Kao sudionici Okruglog stola sudjelovali su profesori s našeg Veleučilišta, ali i drugi stručnjaci iz tog područja; dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š., Jelica Stjepan, mag. physioth., v. pred., Denis Bojić, filmski redatelj, Ivana Azenić Dubravčić, dipl. iur., dr. med. Davor Bandić spec. pedijatar, dr.  med. Marko Samardžić Ilić, spec. fizijatar, doc. dr. sc. Agneza Aleksijević, mag. med. techn., Zdenka Floršić bacc. physioth., Filip Mlađenović, producent filma, Ines Škrbec, mag. psihologije, Barbara Svetić, dipl. physioth., Željko Đekić, bacc. physioth. i Zoran Jelić glavni akter filma.

Zbog pandemije projekcija filma i okrugli stol, ove godine, održani su u hibridnom obliku. Projekcija filma i Okrugli stol održani su u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar, a svi zainteresirani i prijavljeni sudionici virtualno su sudjelovati u radu skupa putem Zoom aplikacije.

Važno je istaknuti kako je skup prijavljen u Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Hrvatskoj komori fizioterapeuta te je bodovan sukladno pravilniku komore.