Objavljeno: 30.03.2021.

Sukladno Akcijskom planu za unapređenje kvalitete u postupku reakreditacije Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, 24. i 25. ožujka 2021. godine održane su radionice na temu ishoda učenja, metoda poučavanja i vrednovanja. Radionice je održala izv. prof. dr. sc. Renata Jukić s Filozofskog fakulteta u Osijeku za sve nastavnike i vanjske suradnike našeg Veleučilišta. Radionice predstavljaju dio programa kontinuiranog usavršavanja nastavničkih kompetencija. Nastavnici će usvojena znanja primijeniti u procesu unapređenja ishoda učenja, metoda poučavanja i vrednovanja na razini predmeta i studijskih programa, a sve u cilju što bolje usklađenosti studijskih programa s potrebama tržišta rada i veće zapošljivosti naših studenata.

Održane radionice o ishodima učenja Održane radionice o ishodima učenja Održane radionice o ishodima učenja Održane radionice o ishodima učenja Održane radionice o ishodima učenja Održane radionice o ishodima učenja