Objavljeno: 13.12.2022.

Sa svrhom jačanja kapaciteta nastavnika za održavanjem nastave i ostalih nastavničkih aktivnosti na engleskom jeziku, 21. studenoga 2022. godine i 9. prosinca 2022. godine održana je dvodijelna radionica za sve nastavnike Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru pod nazivom “Akademsko pisanje na engleskom jeziku”. Radionicu su vodile izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak i dr. sc. Mirna Varga, v. pred. s Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.