Objavljeno: 26.01.2023.

25. siječnja 2023. za studente Veleučilišta održana je radionica na temu Stres menadžmenta. Više o uzrocima akademskog stresa, ali i načinima nošenja s istim, studenti su imali prilike doznati od Ive Vidanec, mag. psych. i Nine Cerić, mag. psych. Ovom radionicom završen je trodijelni ciklus radionica za studente u ovome semestru, a Veleučilište će i u budućnosti nastojati prepoznati teme od interesa za studente te organizirati slične radionice/predavanja