Objavljeno: 13.12.2022.

13. prosinca 2022. na Veleučilištu je održana radionica pod nazivom “Podrška studentima s invaliditetom” na kojoj su se nastavnici Veleučilišta imali prilike upoznati sa specifičnostima prilagodbe nastavnog procesa studentima s invaliditetom. Ovu iznimno zanimljivu i korisnu radionicu održala je doc.dr.sc. Ksenija Romstein, prodekanica za razvojno-stručni rad Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a polaznicima će biti uručeni materijali s radionice te potvrdnice o sudjelovanju izdane od Centra za rehabilitaciju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.