Objavljeno: 19.01.2023.

U svrhu bolje pripreme za sudjelovanje studenata završnih godina Veleučilišta na Sajmu poslova u turizmu kojeg organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje, na Veleučilištu je 17. siječnja 2023. održana radionica izrade životopisa. Radionicu su vodile Jasna Kolar, v. pred. – predstojnica Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru te Vedrana Falćan – stručna savjetnica za zapošljavanje.