Objavljeno: 28.11.2018.

Na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru 26.11.2018. u dvorani P04 Erasmus koordinatorica Veleučilišta Karolina Novinc održala je Erasmus+ Info-prezentaciju na kojoj je nastavnom i nenastavnom osoblju Veleučilišta prezentirala mogućnosti koje su im na Veleučilištu trenutno dostupne u sklopu provedbe Programa Erasmus+. Osim toga upoznala je osoblje s mogućim ulogama u provedbi Programu Erasmus+ te ih pozvala na iskaz interesa za sudjelovanje u mobilnostima za 2019. godinu, a sukladno njihovim interesima i provedbi novih aktivnosti u sklopu Programu Erasmus+.

Info prezentacija osoblje