Objavljeno: 29.05.2024.

Dana 23. i 24. svibnja 2024. godine u Šibeniku je održana 14. međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Razvoj javne uprave“ u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Veleučilišta u Šibeniku. Središnja tema ovogodišnje konferencije, koja je okupila vodeće znanstvenike i praktičare iz područja javne uprave, bila je „Javna uprava 2.0. – Pogled u budućnost“.

Konferencija je otvorena pozvanim predavanjem dr. sc. Ivana Malenice, zastupnika u Hrvatskom saboru i predsjednika Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav te donedavnog ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, na temu „Reforma službeničkog sustava kao zalog za efikasniju javnu upravu“.

Prvog dana konferencije održan je okrugli stol na temu „Reforma službeničkog sustava u Republici Hrvatskoj“, uz sudjelovanje Višnje Tafre, ravnateljice Uprave za službenički sustav, Danijele Gaube, ravnateljice Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etike, izv. prof. dr. sc. Mihovila Škarice s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Marije Dil Bračić iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Panelisti su raspravljali o novinama u službeničkom sustavu, predstavljajući novi pravni okvir te ističući ulogu sindikata kao socijalnog partnera, uz naglasak na izazove i mogućnosti daljnjeg urbanog razvoja i korištenja europskih fondova.

Drugog dana konferencije održana su pojedinačna izlaganja radova u 8 odvojenih sesija, u kojima je sudjelovalo 139 autora iz Hrvatske i inozemstva (Njemačka, Ukrajina, Srbija, Bosna i Hercegovina, Luxembourg, Nigerija) s ukupno 67 referata.

Izlaganja su pokrivala širok spektar tema iz suvremenog upravnog prava i upravne znanosti, uključujući radno i službeničko pravo, financiranje javnog sektora, porezno pravo, zaštitu osobnih podataka, pravo na pristup informacijama, javne politike i javne službe, te sudsko i mirno rješavanje sporova.

Posebna pažnja posvećena je temama digitalizacije u državnim službama i javnom sektoru, kao i primjeni umjetne inteligencije i informacijskoj sigurnosti.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, uz podršku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta sociologije i prava Sveučilišta „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute“ iz Ukrajine, Fakulteta za državne i europske studije Sveučilišta Nova Univerza iz Slovenije, Državne škole za javnu upravu i Novog informatora.