Objavljeno: 14.10.2020.

U organizaciji Visoke škole Ivanić-Grad i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, održan je dvodnevni međunarodni znanstveno-stručni skup “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“ u Ivanić Gradu. Prethodne Konferencije održane su u Vukovaru čiji je organizator bilo samo Veleučilište, ali razvojem suradnje i dvogodišnjim mentorstvom Veleučilišta novoj Visokoj školi Ivanić Grad želja je bila organizirati Konferenciju zajedno i time nastaviti dugogodišnju suradnju na obostrano zadovoljstvo.

-Vjerujem kako ćemo i u buduće ovaj međunarodni znanstveno-stručni skup održavati u zajedničkom partnerstvu. Mentorstvo je uspješno završeno te smo od sada partneri ne samo na ovoj konferenciji, nego i na nekim drugim projektima- rekao je u svom pozdravnom govoru dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“, Željko Sudarić, koji vjeruje kako će konferencija donijeti nova razmišljanja stručnjaka iz područja fizioterapije.

Tijekom dva dana Konferencije izložena su 33 rada na kojima je radilo 55 autora, a svi radovi su otisnuti u Zborniku sažetaka i Zborniku radova. Konferencija je vezana uz fizioterapiju, sport, rekreaciju, wellness, razmjenu iskustava i znanja, a njezinu važnost su prepoznali i brojni pokrovitelji Ministarstvo zdravstva, Grad-Ivanić-Grad te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan te brojni predavači s Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru koji su se svojim radovima i izlaganjima uključili u Konferenciju i prenijeli sva svoja dosadašnja znanja i iskustva te još jednom pokazali koliko su spremni učiti i ulagati u svoje znanje kako bi što više toga mogli prenijeti našim studentima.