Objavljeno: 18.02.2015.

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Odbora za kvalitetu od 14. siječnja 2015. godine nalazi se u prilogu.

Odluka Odbor za kvalitetu izmjena