Objavljeno: 28.11.2019.

U lipnju 2019. godine boravila sam u Zdravstvenom Domu Sevnica u Sloveniji. U Sloveniji se provodi niz preventivnih zdravstvenih programa. Mene osobno je zanimao program Z gibanjem do zdravja. Program se provodi u sklopu domova zdravlja u Centrima za osnaživanje pacijenata (Center za krepitev zdravja). Program sadrži različite dijelove, između ostalog savjetovalište za zdrave životne navike (Svetovalnica za zdrav življenjski slog), unutar kojeg djeluju četiri različita savjetovališta, od kojih su mene, kao fizioterapeuta, zanimali detalji i način provođenja savjetovališta Gibam se. Savjetovalište Gibam se čini 14 grupnih i 2 individualna sastanka na kojima sudionici nakon početnog testiranja i procjene svoje kondicije pohađaju predavanja odnosno dolaze na vježbe. Time sudionici stječu potrebna znanja i vještine za sigurno i odgovarajuće obavljanje različitih vrsta tjelesne aktivnosti. Ovim iskustvom stekla sam nova saznanja o prevenciji zdravlja te o mogućnostima preventivne fizioterapije čime sam proširila i usavršila svoje znanje iz ovog područja. Iskustvo koje sam stekla boravkom u Zdravstvenom domu Sevnica pridonijelo je poboljšanju predavanja koja provodim iz nekoliko kolegija na dodiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije. Dobivene ću spoznaje, osim kroz predavanja, implementirati i u vježbe koje se odvijaju u sklopu kolegija Metode fizioterapije u sportu i rekreaciji I.

 

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

 

Vrijednosti sudjelovanja u mobilnostima kroz vlastiti primjer stečenih iskustava i učinaka sa svoje mobilnosti u Sloveniji Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred. studentima je prenijela na održanom predavanju 20. studenog 2019. godine čime je dodatno potaknula studente na stjecanje inozemnih iskustava kroz odlaske na mobilnosti.