Objavljeno: 05.10.2021.

Centar za cjeloživotno učenje Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i ove godine pridružio se brojnim ustanovama koje nude formalne i neformalne oblike obrazovanja za odrasle te je kroz svoje aktivnosti obilježio nacionalni Tjedan cjeloživotnog učenja.

Ovogodišnji Tjedan cjeloživotnog učenja održavao se od 27. rujna do 3. listopada 2021. godine, a Centar za cjeloživotno učenje upriličilo je predavanje pod nazivom „IT kao osnova za cjeloživotno obrazovanje – AjTi (i) uči cijeli život?!“.

Predavanje je 1. listopada 2021. godine na našem Veleučilištu održao doc. dr. sc. Milan Puvača, pred., a svi sudionici imali su priliku tijekom predavanja čuti nešto više o značaju cjeloživotnog učenja općenito, ali i naučiti o mogućnostima IT-a u svakodnevnom poslu/životu (posebno tijekom pandemije) kao i važnosti edukacije u IT industriji.