Predmet: F211 Prehrana

Autor: Aleksijević Agneza - 13.06.2021.

Poštovane i drage kolege / kolegice, studenti / studentice ovim putem se želim zahvaliti na izvrsnoj suradnji u 2020/2021. godini.