Predmet: F604 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 25.09.2023.

Poštovani studenti,

ukoliko ima još onih s ocjenom nedovoljan iz seminara, usmeno će odgovaranje biti 26.09.2023. u 16:00 sati u kabinetu 203. Napisan seminarski rad ponijeti sa sobom.

S poštovanjem,

Šeper