Predmet: F407 Klinička praksa II

Autor: Vesna Šeper - 05.09.2022.

Poštovani studenti,

zbog određenog broja upita oko ispita Klinička praksa II za pristupanje ispitu potrebno je:
1. odraditi kliničku praksu u cijelosti
2. sa službene stranice VEVU skinuti i popuniti Dnevnik kliničke prakse za II godinu, te isti dati mentoru na pregled (poveznica: https://www.vevu.hr/klinicka-praksa-pravilnik-obrasci-i-dnevnici/) i donijeti ovjeren na ispit
3. skinuti Potvrdu o obavljenoj kliničkoj praksi i dati mentoru kako bi istu popunio, potpisao i ovjerio (poveznica: https://www.vevu.hr/klinicka-praksa-pravilnik-obrasci-i-dnevnici/) te donijeti na ispit
4. ispitu pristupate osobno, ne šaljete Dnevnik prakse po kolegi/ici

Ukoliko niste odradili KP II, a prijavili ste ispit, bit ćete ocijenjeni N, što znači “nije položio/la”. Ukoliko niste završili obavljanje KP II, a jesenski rokovi su prošli, istu možete prijaviti i na dekanskom roku, I izvanrednom roku, u veljači itd.

Ako još uvijek imate nedoumica oko navedenog ispita, doći osobno u kabinet 203.

S poštovanjem,

Šeper