Predmet: F407 Klinička praksa II

Autor: Vesna Šeper - 06.04.2022.

Poštovani studenti,

ovim vas putem obavještavam kako ste svi primljeni na kliničku praksu u ustanovama, i u terminima objavljenim ranije.

Prije obavljanja prakse dobit ćete Uputnicu za obavljanje kliničke prakse, koju ćete osobno pokupiti u kabinetu 203. Nju predajete mentoru u ustanovi u kojoj praksu obavljate.

Po završetku prakse ćete sa službene stranice Veleučilišta skinuti obrazac Potvrda o obavljenoj kliničkoj praksi, koji ćete dati mentoru u ustanovi, kako bi ga popunio i potpisao. Potvrdu, zajedno sa popunjenim i uvezanim Dnevnikom prakse (nalazi se na službenoj stranici VEVU) predajete nositelju kolegija, u terminu ispita Klinička praksa II, osobno.

Dnevnik prakse popunjavate na računalu, prema uputama koje se nalaze unutar Dnevnika.

S poštovanjem,

Šeper