Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Šeper Vesna - 16.10.2020.

Mole se svi studenti, redovni i izvanredni, koji nisu odradili Kliničku praksu II, a sada su na III godini studija da se jave mailom s informacijom koliko tjedana prakse još imaju odraditi i u kojoj ustanovi će to odraditi (Memorijalna bolnica Vukovar, Poliklinika Otos Vita Osijek, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac, te ako je moguće Opća bolnica Vinkovci).

 

Tražena je informacija potrebna kako bi se mogla izdati uputnica za praksu, te dogovoriti obavljanje prakse na način da ne remeti prisustvovanje nastavi.

 

S poštovanjem,

 

Vesna Šeper