Predmet: F407 Klinička praksa II

Autor: Šeper Vesna - 18.05.2021.

Poštovani studenti,

 

vezano uz današnji sastanak oko Kliničke prakse II, u nastavku se nalazi obrazac s obvezama studenta.

 

Svi studenti koji su izrazili mogućnost obavljanja kliničke prakse izvan dozvoljenih ustanova trebaju dostaviti obrazac glavnom terapeutu u ustanovi izbora. Odgovorna osoba, ili glavni terapeut, treba popuniti tražene stavke, potpisati i ovjeriti obrazac pečatom.

 

Student treba obrazac dostaviti na Veleučilište najkasnije do 20.05.2021. do 12:00 sati (ostaviti isti na portirnici).

 

Ukoliko novoizabrana ustanova omogućava sve navedene sadržaje iz plana i programa Kliničke prakse II, studentu će obavljanje iste u toj ustanovi biti dozvoljeno.

 

Za sva pitanja i nejasnoće obratiti se službenim mailom, ili doći osobno u kabinet 203.

 

S poštovanjem,

Šeper

 

KP II_obrazac obveza studenta.pdf