Predmet: U108 Tjelesna i zdravstvena kultura I

Autor: Kunac Marko - 01.10.2021.

Poštovani studenti, naše uvodno predavanja za prvi tjedan (04.10 – 09.10) održati će se u zgradi Veleučilišta u predavaonici P05.

Termin je kao u rasporedu – Četvrtak 07.10.2021 od 10:00 – 11:20.

Vidimo se