Predmet: F502 Fizioterapija III

Autor: Brumnić Vesna - 02.10.2020.

Da bi ostvarili pravo napotpis iz kolegija Fizioterapija 3 studenti su obavezni pohađati sve vježbe kao i sve seminarske susrete. Također moraju napisati seminarski rad koji će biti ocjenjen pozitivnom ocjenom.

Brumnić

 

Brumnić