Predmet: 251932 Hitna stanja u sportu i rekreaciji

Autor: Janković Slavica - 11.01.2021.

Poštovani studenti,
link za uključenje u nastavu iz Urgentne medicine u sportu i rekreaciji za ponedjlejak 11. siječnja 2021. u vremenu od 12 do 15.20 je slijedeći:

 

S poštovanjem,

 

dr.sc. Slavica Janković, v. pred