Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 06.02.2024.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje na roku 06.02.2024. i time stekli uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. MM11
  2. DI95

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 13.02.2024. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v.pred.