Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 12.05.2022.

Studenti koji su položili pisani dio predispita i kolokvija II  održanih 10.05.2022. godine

i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. IN02
  2. DR17
  3. DP12
  4. AJ22
  5. LG12
  6. YF22
  7. BK17

Usmeni dio predispita i kolokvija II održat će se u utorak, 17.05.2022. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, v.predavač