Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 01.02.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz uredskog poslovanja na roku 01.02.2022. i time stekli preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. 1409

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 07.02.2022. u 16.30 sati.

 

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač