Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 29.03.2022.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija I iz Uredskog poslovanja na roku 29.03.2022.

i time stekli preduvjet za pristupanje usmenom dijelu kolokvija su:

  1. IN02
  2. DR17
  3. AM27

Usmeni dio kolokvija održat će se u utorak, 05.04.2022. u 16.30 sati.

Studenti trebaju na vježbe doći u 17.00 sati.

Jasna Kolar, v predavač