Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 02.06.2023.

Popis studenata koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje na predroku 26.05.2023.

i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela nalaze se na sljedećem linku

REZULTATI PREDROKA_UREDSKO POSLOVANJE

Usmeni dio kolokvija održat će se prema rasporedu kako je navedeno u tablici.

 

S poštovanjem,

Jasna Kolar, v. pred.