Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 23.04.2024.

Studenti koji su položili pisani dio Kolokvija I  23.04.2024. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. LL15
  2. MM17
  3. MV20
  4. VP16
  5. BS75

Usmeni dio Kolokvija I održat će se u utorak, 30.04.2024. od 16.30.

Vježbe će početi u 17.00 sati.

S poštovanjem,

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v. predavač