Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 29.04.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz uredskog poslovanja na roku 28.04.2022.

i time stekli preduvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. MK26
  2. DL14

Usmeni dio ispita održat će se u SRIJEDU 04.05.2022. u 17.30 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač