Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 22.11.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje na roku 22.11.2023. i time stekli uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita su:

  1. AL99
  2. MB07

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 28.11.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.mag.oec., spec.oec., naslovni v.pred.