Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 20.09.2023.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje, 19.09.2023. i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. LĆ11
  2. TM04
  3. FB10
  4. AM02
  5. LM23
  6. LI92
  7. LČ13
  8. MASD?
  9. NM36
  10. MG22

Usmeni dio ispita održat će se u PETAK,22.09.2023. od 15.15 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač