Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 11.09.2022.

Studenti koji su položili pisani dio ispita iz predmeta Uredsko poslovanje na roku 08.09.2022.

i time stekli preduvjet za polaganje usmenog dijela ispita su:

  1. TŠ22
  2. SK89
  3. TC90
  4. ZP77
  5. MB22
  6. SV98
  7. DČ00
  8. TN01

Usmeni dio ispita održat će se u SRIJEDU, 14.09.2022. od 17.00 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.predavač