Predmet: U205 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 20.04.2023.

Studenti koji su položili pisani dio KOLOKVIJA I iz predmeta Uredsko poslovanje 20.04.2023.

i time stekli uvjet za polaganje usmenog dijela su:

  1. 03SB
  2. MD89
  3. TK11
  4. IK59
  5. AN31
  6. LS44
  7. TO23

Usmeni dio kolokvija održat će se u utorak, 09.05.2023. od 16.30 sati.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v.pred.