Predmet: U205 Uredsko poslovanje

Autor: Jasna Kolar - 20.04.2023.

Poštovani studenti,

nastava iz predmeta Uredsko poslovanje u utorak, 09.05.2023.

za studente koji nisu položili ili nisu pristupili pisanom dijelu kolokvija, 20.04.2023.,

počinje u 17.30.

Jasna Kolar, univ.spec.oec., v. pred.