Predmet: U604 Uredsko poslovanje

Autor: Kolar Jasna - 22.02.2021.

Poštovani studenti,

molim vas da se za potrebe polaganja ispita iz predmeta Uredsko poslovanje upoznate sa sljedećim dokumentima:

– Važne napomene studentima vezano za polaganje online ispita

– Upute za pristupanje usmenom online ispitu_Uredsko poslovanje

– Upute za pristupanje pisanom on line ispitu_Uredsko poslovanje_rok_24.02.2021

 

S poštovanjem,

Jasna Kolar, univ.spec.oec.,v.predavač

UPUTE ZA PRISTUPANJE USMENOM ON LINE ISPITU_UREDSKO POSLOVANJE.pdf

VAŽNE NAPOMENE STUDENTIMA VEZANO ZA POLAGANJE ON LINE ISPITA.pdf

UPUTE ZA PRISTUPANJE PISANOM ONLINE ISPITU_ UREDSKO POSLOVANJE_ROK 24.02.2021.pdf