Predmet: F407 Klinička praksa II

Autor: Šeper Vesna - 08.06.2021.

Poštovani studenti,

 

kako bi nesmetano mogli započeti s obavljanjem KP II molim vas da sa svog službenog maila na mail vseper@vevu.hr pošaljete zamolbu za izdavanje uputnice.

 

Zamolba još treba sadržavati ime i prezime studenta, adresu prebivališta i OIB.

 

Uputnicu isprintati i dati mentoru prvog dana prakse.

 

Na praksu ponijeti uniformu i identifikacijsku iskaznicu, te odgovarajuću obuću – patike, klompe i sl. Ponijeti masku i vlastitu kemijsku olovku. U slučaju vrućice i pojave respiratornih simptoma javiti se mentoru radi daljnjih uputa.

 

Zamolbe dostaviti najkasnije do četvrtka 10.06.2021. do 16:00 sati.

 

Za sva ostala pitanja obratiti se u kabinet 203, ili na gore navedeni mail.

 

S poštovanjem,

 

Šeper