Predmet: F604 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 30.06.2022.

Poštovani studenti,

svi koji su iz seminara dobili negativnu ocjenu (u ovoj, i prijašnjim akademskim godinama) usmeno će odgovarati.
Termin je 05.07.2022. u 13:00 sati, u kabinetu 203.

Studenti koji ostvare pozitivnu ocjenu mogu pristupiti pismenom ispitu, a oni koji dobiju negativnu ocjenu neće moći pristupiti ispitu na 2. ljetnom roku iz kolegija ST I.

Za sve informacije i pitanja javiti se mailom.

S poštovanjem,

Šeper