Predmet: F101 Anatomija s histologijom I

Autor: Šumanovac Antun - 24.11.2020.

Svi studenti trebaju se upisati u e-kolegij Anatomija s histologijom na platformi za učenje Merlin. Upisujete se na način da se svojim AAI identitetom prijavite u Merlin na web adresi: https://moodle.srce.hr/2020-2021/ 

Zatim uđete u izbornik Moji kolegiji u kojem izaberete Svi kolegiji, zatim Veleučilišta i visoke škole, pa Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i među ponuđenim kolegijima odaberete kolegij Anatomija s histologijom.

Ukoliko netko ima poteškoća s upisom na kolegij, možete se obratiti mailom na antun.sumanovac@gmail.com