Predmet: T107 Tjelesna i zdravstvena kultura I

Autor: Marko Kunac - 03.11.2021.

Poštovani, ovaj dokument je namijenjen za 5-ti tjedan nastave za akademsku godinu 2021/2022 za studente koji su trenutno u izolaciji.

Molim da dokument preuzmete, te pročitate upute i njemu.

Lijep pozdrav

Marko KunacDnevnik praćenja tjelesne aktivnosti studenata 5-ti tjedan