Predmet: U207 Tjelesna i zdravstvena kultura II

Autor: Kunac Marko - 06.03.2021.

Poštovani studenti, na rasporedu krivo piše “fitnes VeVU. Vrijeme je dobro upisano, samo lokacija je kriva. Molim Vas da na vježbe u park šumi Adica dođete na vrijeme te da ponesete opremu za trčanje.

Vidimo se.

Lijep pozdrav

Marko Kunac, mag.cin.pred.