Predmet: F604 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 28.09.2023.

Poštovani studenti,

u privitku su rezultati pismenog ispita održanog na dekanskom roku te konačne ocjene za studente koji su položili.

Uvid u ispit za studente koji nisu položili ili prigovor na konačnu ocjenu za one koji su položili, bit će 29.09.2023. u 09:00 sati, u kabinetu 203.

Rezultati za studente koji su kolegij slušali u ranijim ak.god. su:
1. Filip Bauk FIP 2/10 nedovoljan
2. Kruno Nikolić FIP 6/10 nedovoljan FIG 0/10 nedovoljan

S poštovanjem,

Šeper

ST I_rezultati pismenog ispita+konačne ocjene_27.09.2023.