Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 07.02.2024.

Poštovani studenti,

u nastavku je popis seminarskih tema za sve one koji nisu dostavili seminarski rad u zadanom roku ili su ocijenjeni negativno. Upute za pisanje vrijede kao i prvi put. Seminarski rad u word obliku dostavljate 15.02.2024. do 12:00 sati mailom.

U skladu s uputama na početku ak. god. i opisom kolegija i ishodima učenja objavljenim za kolegij Specijalne teme u fizioterapiji I studenti koji drugi put ne dostave seminarski rad ili budu ocjenjeni negativnom ocjenom isti će pisati naredne ak. god.

S poštovanjem,

Šeper

ST I _FIP_seminarske teme