Predmet:

Autor: Ana Đanić Čeko - 19.11.2021.

Od studenata koji su pristupili kolokviju i predali pravodobno svoj pisani rad, zadvoljili su svi osim 0079072971.

Moli se kolega da se javi doc. dr. sc. Ani Đanić Čeko na mail, obzriom da je jedini koji nije zadovoljio želi li usmeno odgovarati taj dio materije (zajedno u terminu koji ćemo nakadno dogovoriti, kao i kolege i kolegice koji su bili opravdano onemogućeni pristupiti kolokviju 1 i o istome su me obavijestili), a pristupiti kolokviju 2.