Predmet: F505 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 04.12.2021.

Poštovani studenti,

u privitku su rezultati ispita, konačne su ocjene upisane u ISVU. Uvid u ispit za studente koji nisu položili je u utorak u 15:00 sati u kabinetu 203.

S poštovanjem,

Šeper
ST I_konačne ocjene_2020_2021