Predmet: F604 Specijalne teme u fizioterapiji I

Autor: Vesna Šeper - 07.05.2024.

Poštovani studenti,

u privitku su rezultati pismenog ispita održanog 02.05.2024. Studenti koji su položili pismeni, konačnu ocjenu mogu pogledati u ISVU sustavu. Uvid u ispit za one koji nisu položili je u četvrtak 09.05.2024. u 13:00 sati u kabinetu 235.

S poštovanjem,

Šeper

ST I_rezultati pismenog_izv rok_02.05.2024