Predmet: T506 Poznavanje prehrambene robe

Autor: Antun Jozinović - 29.11.2021.

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Preddiplomski stručni Studij trgovine

Kolegij: Poznavanje prehrambene robe

 

OBAVIJEST

Rezultati 1. parcijalnog ispita dostupni su u PDF dokumentu.

prof. dr. sc. Drago Šubarić

doc. dr. sc. Antun Jozinović